ارتباط با ما

آدرس : استان خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان آیت الله طالقانی یک    –    شماره تماس : ۳۲۲۲۳۸۳۱ ۰۵۶

کانال تلگرام (مکتب) : https://telegram.me/maktabnarjesbirjand

کانال تلگرام (عطر حضور) : https://telegram.me/molayamahdi