اخبار واطلاعیه ها، اشعار زیبا، مناسبت ها

برنامه طرح اوقات فراغت تابستان

?‍?‍?طرح اوقات فراغت مقطع دبستان

?یکشنبه ها:
۸:۳۰الی ۹:۱۵: تجوید(۳۰هزارتومان)
۹:۱۵ الی ۹:۳۰: زنگ شادی
۹:۳۰ الی ۱۱: خلاقیت(۵۰هزار تومان)

?سه شنبه ها:
۸:۳۰الی ۹:۱۵: تجوید
۹:۳۰ الی ۱۱: خلاقیت

?چهارشنبه ها:
۸:۳۰الی ۹:۱۵: تجوید
۹:۱۵ الی ۹:۳۰: زنگ شادی
۹:۳۰ الی ۱۱: خلاقیت

وقات

?‍?‍?طرح اوقات فراغت مقطع دبیرستان:

?شنبه ها:
۸:۳۰الی ۹:۱۵: تجوید(۳۰هزارتومان)
۹:۱۵ الی ۹:۴۵: شماره دوزی(۲۰ هزارتومان)
۱۰ الی ۱۲: سرمه دوزی(۵۰هزارتومان)

?یکشنبه ها:
۹:۱۵ الی ۹:۴۵: گفتگوی دوستانه
۱۰الی ۱۲:آشپزی(۱۰۰هزارتومان)

?دوشنبه ها:
۸:۳۰ الی ۹:۱۵: تجوید
۹:۱۵ الی ۱۰:۳۰: قلاب بافی(۵۰هزار تومان)
۱۰:۳۰ الی ۱۲: سرمه دوزی

?سه شنبه ها:
۱۰ الی ۱۲:آشپزی

?چهارشنبه ها:
۸:۳۰ الی ۹:۱۵: تجوید
۹:۱۵ الی ۹:۴۵: قلاب بافی
۱۰ الی ۱۲:گلدوزی(۵۰هزارتومان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.