مسیر زندگی

سرافراز بانوی ایران

مادر شهید

ای سرافراز بانوی ایران تو را سلام

ای خالق حماسه دوران تو را سلام

ای سربلند مام وطن ای بزرگوار

صابر به روز درد و محن، بر تو افتخار

در روزهای تلخ حوادث تو استوار

در پیروی زخط ولی فاطمی تبار

بابا شدی برای تمام یتیمکان

مادر شدی برای شهیدان بی نشان

در عرصه های صنعت و علم و فناوری

با جمله رجال نمودی برابری

در پیچ و تاب حادثه ها گر خمیده ای

با صبر و با وقار ظفر آفریده ای

ای زینب زمانه که از جان گذشته ای

سخت تر از آن زجان عزیزان گذشته ای

در پشت صحنه های شرف ایستاده ای

آلاله های باغ شهادت تو داده ای

درحرمت حریم حرم  هم تو باید ار

عباس گونه جان جوانت شده نثار

آن کو به دشت عشق سلیمان راه شد

پاکیزه دامنی ز برایش پناه شد

آن سرو سربلند که در خون تپیده گشت

در درس و در کلاس شما آبدیده گشت

خونش اگر مرکب آن مشق عشق شد

پاک از نفاق کل دیار دمشق شد

مادر ز سوز سینه برایش دعا نمود

بر دختر علی پس از آن اقتدا نمود

حق حجاب و عفت تو کم سلاح نیست

بهتر ز چادر تو امید صلاح نیست

این پرچم وطن که بلند است و سرافراز

بر پایه های صبر شما شد در اهتزاز

در حرمت تو بس که ولی داد این ندا

دامان پاک تو شده معراج اولیاء

شاعر: مریم حسامی (از شاعران مکتب نرجس علیهاالسلام)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.